Мэдээ мэдээлэл

ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН 2016 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

      Аймгийн болон сумдын төрийн захиргааны байгууллагад иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг шийдвэрлэхдээ Монгол улсын хууль тогтоомж, түүний дотроос “Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж гаргасан өргөдөл гомдлыг  шийдвэрлэх тухай хууль”, Засгийн газрын  2005 оны 67 тоот тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2013 оны А/83 тоот захирамжаар баталсан журмыг мөрдөж ажиллалаа. 

Аймгийн хэмжээнд 2016 оны 2-р улиралд 4821 санал, өргөдөл, гомдол ирснийг бүртгэн авч 3945 буюу 81.8%-ийг шийдвэрлэн хариу өгч ажиллалаа. Шийдвэрлэх шатандаа буюу хугацаа болоогүй 876 санал, өргөдөл, гомдол байна.

Иргэдээс аймгийн Засаг даргад гаргасан өргөдлийг өргөдөл, гомдол хүлээн авах өрөө, бичгээр, биечлэн, 7045-2222 нээлттэй утас, 70452222.mn сайт, цахим хэлбэрээр авч хариуг иргэдэд хуулийн хугацаанд өгч ажиллаж байна.     

2016 оны 2-р улиралд мөнгөн тусламж, дэмжлэг хүссэн нийт 123 иргэнд 31091400төгрөгийн тусламж олгож шийдвэрлэсэн.

ХЗӨЧДТ ТББ -гийн санаачлагаар Мерси Кор ОУ-н байгууллагын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр
CLOUDNETWORK LLC
програмыг хийж гүйцэтгэв.
 
Нээлттэй2016 оны 11 сарын 29 Бичгээр Өргөдөл
1611290002 ажилд оруулахыг хүсчээ
 Улаангом Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2016 оны 11 сарын 29 Бичгээр Өргөдөл
1611290001 тусламж үзүүлнэ үү
 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2016 оны 11 сарын 28 Утсаар Өргөдөл
1611280002 Түргэн сумын Баянхайрхан багийн манаач гэж байхгүй, багийн дарга нь байхгүй. Багийн дарга нь иргэдтэйгээ ажилдаггүй. Яаралтай багийн манаачийг солимоор байна. Цас их орсон цаг хүндэрч байгаа ийм үед машин тэрэг эвдэрвэл малчид орох газар байхгүй хэцүү байна. Яаралтай арга хэмжээ авч өгнө үү
 Увс Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2016 оны 11 сарын 22 Утсаар Мэдээлэл авахыг хүссэн
1611220002 Завхан суманд зуданд малаа алдсан айлуудад тусламж мөнгө өгч байна. Энэ хаанаас өгөөд байгаа юм бэ? Мөн зуданд нэрвэгдсэн айлуудад биш тэтгэврийн боломжийн амьдралтай хүмүүст өгөөд байна.Яагаад ингэж байгаа юм бэ? Энэ тухай мэдээлэл авмаар байна.
 Увс Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2016 оны 11 сарын 22 Бичгээр Өргөдөл
1611220001 12 сарын халамж, хүүхдийн асаргааны мөнгийг урьдчилж олгож өгнө үү
 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2016 оны 11 сарын 21 Бичгээр Өргөдөл
1611210005 12 сарын группын мөнгө урьдчилж олгож өгнө үү
 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2016 оны 11 сарын 21 Бичгээр Өргөдөл
1611210004 12 сарын группын мөнгө урьдчилж олгож өгнө үү
 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2016 оны 11 сарын 21 Бичгээр Өргөдөл
1611210003 11, 12 сарын асаргааны мөнгө урьчилж олгож өгнө үү
 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2016 оны 11 сарын 21 Утсаар Гомдол
1611210002 Малчин сумын цэцэрлэгийн эрхлэгч Н-ыг намар манай суманд цэцэрлэгийн эрхлэгчээр ирэхэд багшаар ажиллах хүсэлтээ бичгээр гаргаж байсан. Гэтэл тус цэцэрлэгийн багш жирэмсний амралтаа аваад гарахад мэргэжлийн бус хүнийг багшаар авлаа. Иймд би гомдолтой байна. Энэ асуудлыг судалж шалгаж өгнө үү
 Боловсрол соёл урлагийн газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2016 оны 11 сарын 21 Утсаар Гомдол
1611210001 Малчин сумын цэцэрлэгийн багш жирэмсний амралт авсан. Тэр багшийн оронд ажилд орох гэж хэд хэдэн мэргэжлийн багш нар бүртгүүлсэн боловч цэцэрлэгийн эрхлэгч нь мэргэжлийн бус хүнийг авсан. Үүнийг шалгаж өгнө үү гомдолтой байна.
 Боловсрол соёл урлагийн газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2016 оны 11 сарын 14 Бичгээр Өргөдөл
1611140002 11, 12 сарын халамжийн мөнгийг урьдчилж олгож өгнө үү
 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2016 оны 11 сарын 14 Бичгээр Өргөдөл
1611140001 Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр 3 сараар олгож өгнө үү
 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2016 оны 11 сарын 12 Бичгээр Өргөдөл
1611120051 24 м3 модны зөвшөөрөл олгож өгнө үү.
low dose naltroxone naltrexone alcoholism medication what happens if you drink on naltrexone
 Өндөрхангай Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2016 оны 11 сарын 12 Бичгээр Өргөдөл
1611120027 40 м3 модны зөвшөөрөл олгож өгнө үү.
 Өндөрхангай Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2016 оны 11 сарын 12 Бичгээр Өргөдөл
1611120002 Гэрчилгээний хугацаа сунгаж өгнө үү.
low dose naltroxone http://naltrexonealcoholismmedication.com/ what happens if you drink on naltrexone
 Өндөрхангай Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2016 оны 11 сарын 12 Бичгээр Өргөдөл
1611120001 Авто засварын үйлчилгээ явуулах зориулалтаар газар олгож өгнө үү.
does naltrexone block tramadol naltrexone alcoholism medication what is vivitrol shot
 Өндөрхангай Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2016 оны 11 сарын 10 Бичгээр Өргөдөл
1611100003 Халамжийн мөнгийг зээл олгож өгнө үү
 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2016 оны 11 сарын 10 Бичгээр Өргөдөл
1611100002 халамжийн тэтгэвэрийг 4 сараар олгож өгнө үү
 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2016 оны 11 сарын 10 Бичгээр Өргөдөл
1611100001 Бөөр шилжүүлэн суулгах 30 сая төгрөгийн хагалгаанд орох гэж байгаа тул хандив тусламж үзүүлнэ үү
 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2016 оны 11 сарын 03 Утсаар 
1611030001 Өмнөговь сумын иргэн Ж байна. Ам бүл 6 нөхөр бид 2 ажилгүй. Манай гэдэг айлд хүүхдийн мөнгө маш их нэмэр тус болдог байсан гэтэл намраас хойш орохгүй байна. Тиймээс манайх өрхийн амьжиргааны түвшин тогтоох судалгаа хийлгэмээр байна. . Хүсэлтийг минь хүлээн авч шийдвэрлэж өгнө үү.
does naltrexone block tramadol http://naltrexonealcoholismmedication.com/ what is vivitrol shot
 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар Дэлгэрэнгүй ...

© 2013-2016 “Увс 70452222 ТӨВ”