Мэдээ мэдээлэл

ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН 2016 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

      Аймгийн болон сумдын төрийн захиргааны байгууллагад иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг шийдвэрлэхдээ Монгол улсын хууль тогтоомж, түүний дотроос “Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж гаргасан өргөдөл гомдлыг  шийдвэрлэх тухай хууль”, Засгийн газрын  2005 оны 67 тоот тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2013 оны А/83 тоот захирамжаар баталсан журмыг мөрдөж ажиллалаа. 

Аймгийн хэмжээнд 2016 оны 2-р улиралд 4821 санал, өргөдөл, гомдол ирснийг бүртгэн авч 3945 буюу 81.8%-ийг шийдвэрлэн хариу өгч ажиллалаа. Шийдвэрлэх шатандаа буюу хугацаа болоогүй 876 санал, өргөдөл, гомдол байна.

Иргэдээс аймгийн Засаг даргад гаргасан өргөдлийг өргөдөл, гомдол хүлээн авах өрөө, бичгээр, биечлэн, 7045-2222 нээлттэй утас, 70452222.mn сайт, цахим хэлбэрээр авч хариуг иргэдэд хуулийн хугацаанд өгч ажиллаж байна.     

2016 оны 2-р улиралд мөнгөн тусламж, дэмжлэг хүссэн нийт 123 иргэнд 31091400төгрөгийн тусламж олгож шийдвэрлэсэн.

ХЗӨЧДТ ТББ -гийн санаачлагаар Мерси Кор ОУ-н байгууллагын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр
CLOUDNETWORK LLC
програмыг хийж гүйцэтгэв.
 
Нээлттэй2017 оны 06 сарын 23 Утсаар Өргөдөл
1706230001 Шинэ Улаангом зах агааржуулалт байхгүй, халуун байна. Энэ нь худалдаа эрхлэгчдэд маш их хүндрэлтэй байна. Саунд сууж байгаа юм шиг л байна. Яаралтай энэ асуудлыг шийдвэрлэж өгнө үү.
 Увс Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2017 оны 06 сарын 22 Бичгээр Өргөдөл
1706220002 Улаанбаатар хотруу эмчилгээнд явах болсон тул 7, 8, 9 сарын тэтгэврийн мөнгийг урьдчилан олгож өгнө үү.
 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2017 оны 06 сарын 22 Бичгээр Өргөдөл
1706220001 Голомт банкнаас авах хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл хөтөлбөрийн зээлийн талаар
 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2017 оны 06 сарын 20 Бичгээр Өргөдөл
1706200002 Улаанбаатар хотруу эмчилгээнд явах шаардлагатай тул 7, 8, 9 сарын тэтгэврийн мөнгийг урьдчилан олгож өгнө үү
 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2017 оны 06 сарын 20 Бичгээр Өргөдөл
1706200001 Хүүхдийн мөнгөнд хамрагдах тухай
 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2017 оны 06 сарын 16 Утсаар Гомдол
1706160004 Увс-Азза компани шатаах зуухаа аймгийн төвд байрлуулчихсан нэг л юм шатаагаад байна. Юу гэдгийн сайн мэдэхгүй байна. Нэл хар утаа манараад амьсгалахад хүнд байна. Байрны цонхоор орж ирээд агаар, орчин бохирдуулж байна. Гадаа хүүхдүүдээ агаарлуулах боломжгүй хүндрэлтэй байна. Байнга шахуу хар утаа манаруулж юм шатааж байна. 3-р багт байрлах "Ган" авто засварын хажууд айлын хашаанд байна. Арга хэмжээ авч өгнө үү.
 Увс Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2017 оны 06 сарын 16 Бичгээр Өргөдөл
1706160003 Хүүхдээ авч эмчилгээнд явах шаардлагатай болсон тул 7, 8, 9 сарын мөнгийг урьдчилан олгож өгнө үү.
 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2017 оны 06 сарын 16 Бичгээр Өргөдөл
1706160002 Амьдралын шаардлага гарсан тул халамжийн тэтгэврийн 7 сарын мөнгийг урьдчилан олгож өгнө үү.
 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2017 оны 06 сарын 16 Бичгээр Өргөдөл
1706160001 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээ авч сувилалд явах гэсэн боловч санхүүгийн байдал муу байгаа тул ХБ-тэй хүүхдийн мөнгийг 2 сараар урьдчилан олгож өгнө үү
 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2017 оны 06 сарын 15 Бичгээр Өргөдөл
1706150003 Улаанбаатар хотруу оношилгоо, эмчилгээнд явах шаардлагатай болсон тул тэжээгтээ алдсаны мөнгийг 7, 8, 9-аар урьдчилж олгож өгнө үү.
 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2017 оны 06 сарын 15 Бичгээр Өргөдөл
1706150002 Хүүхдээ авч эмчилгээнд явах шаардлагатай болсон тул тэтгэмжийн 7, 8, 9 сарын мөнгийг урьдчилж олгон уу
 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2017 оны 06 сарын 15 Бичгээр Өргөдөл
1706150001 Дорноговь аймагруу бариа заслын эмчилгээнд явах тул тэтгэврийн мөнгийг 7, 8, 9 сарын мөнгө олгож өгнө үү.
 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2017 оны 06 сарын 09 Утсаар 
1706090001 Манай сумын гүний худгаас маш их булингартай, шороотой ус гардаг. 2015 онд шүүлтүүр тавьсан боловч өнгөрсөн өвлөөс хойш шүүлтүүр нь ажиллахаа больсон. Бас мөнгөний хариулт өгдөггүй. Иймд худгийн усыг шинжилгээнд оруулж, шүүлтүүрийг нь ажиллуулах арга хэмжээ авч өгнө үү.
 Мэргэжлийн хяналтын газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2017 оны 06 сарын 08 Бичгээр Өргөдөл
1706080003 Миний бие эхийн сүүгээр хүүхдээ хооллож болохгүй гэсэн заалттай тул эхийн сүү орлуулагчаар хүүхдээ тооллодог тул тэтгэврийн мөнгөө 7, 8, 9 сарыг урьдчилж авах хүсэлтэй байна
 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2017 оны 06 сарын 08 Бичгээр Өргөдөл
1706080002 Улаанбаатар хотруу эмчилгээнд явах шаардлагатай тул 6, 7 сарын тэтгэврийн мөнгийг урьдчилган олгож өгнө үү
 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2017 оны 06 сарын 08 Бичгээр Өргөдөл
1706080001 2017 оны 05-р сард цөсний чулуу авахуулах хагалгаанд орж одоо эм тарианы мөнгө хэрэгтэй байгаа тул 6, 7 сарын урьдчилгаа олгож өгнө үү.
 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2017 оны 06 сарын 06 Бичгээр Өргөдөл
1706060004 Эрүүл мэндийн даатгалын үйлчилгээнд хамруулж өгнө үү
 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2017 оны 06 сарын 06 Бичгээр Өргөдөл
1706060003 Эрүүл мэндийн даатгалын үйлчилгээнд хамруулж өгнө үү
 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2017 оны 06 сарын 06 Бичгээр Өргөдөл
1706060002 Улаанбаатар хотруу эмчилгээнд явах шаардлагайтай болсон тул урьдчилгаа олгож өгнө үү
 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2017 оны 06 сарын 06 Бичгээр Өргөдөл
1706060001 Эмчилгээ хийлгэх шаардлагатай тул тэтгэврийн мөнгөө урьдчилж авах
 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар Дэлгэрэнгүй ...

© 2013-2017 “Увс 70452222 ТӨВ”