Мэдээ мэдээлэл

ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН 2016 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

      Аймгийн болон сумдын төрийн захиргааны байгууллагад иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг шийдвэрлэхдээ Монгол улсын хууль тогтоомж, түүний дотроос “Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж гаргасан өргөдөл гомдлыг  шийдвэрлэх тухай хууль”, Засгийн газрын  2005 оны 67 тоот тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2013 оны А/83 тоот захирамжаар баталсан журмыг мөрдөж ажиллалаа. 

Аймгийн хэмжээнд 2016 оны 2-р улиралд 4821 санал, өргөдөл, гомдол ирснийг бүртгэн авч 3945 буюу 81.8%-ийг шийдвэрлэн хариу өгч ажиллалаа. Шийдвэрлэх шатандаа буюу хугацаа болоогүй 876 санал, өргөдөл, гомдол байна.

Иргэдээс аймгийн Засаг даргад гаргасан өргөдлийг өргөдөл, гомдол хүлээн авах өрөө, бичгээр, биечлэн, 7045-2222 нээлттэй утас, 70452222.mn сайт, цахим хэлбэрээр авч хариуг иргэдэд хуулийн хугацаанд өгч ажиллаж байна.     

2016 оны 2-р улиралд мөнгөн тусламж, дэмжлэг хүссэн нийт 123 иргэнд 31091400төгрөгийн тусламж олгож шийдвэрлэсэн.

ХЗӨЧДТ ТББ -гийн санаачлагаар Мерси Кор ОУ-н байгууллагын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр
CLOUDNETWORK LLC
програмыг хийж гүйцэтгэв.
 
Нээлттэй3 цаг 59 минутын өмнө Бичгээр Өргөдөл
1704270002 төсөлд хамруулж өгнө үү
 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй9 цаг 28 минутын өмнө Утсаар Гомдол
1704270001 640 сургуулийн О багштай 1-р ангийн үсэглэлийн баяраа хийх гээд нэг хүүхэд 50.000 төгрөгөөр нийлж байна. Ингэж мөнгө хурааж болдог юм уу? мөнгөтэй ч хүн байна, мөнгөгүй ч хүн байна. Үсэглэлийн баяр тэмдэглэхэд хэдэн төгрөг хураах ёстой юм бэ? хязгаарласан тоо байдаг уу? Манайх энэ мөнгийг өгч чадахгүй, 50.0 мянган төгрөг гэдэг манай гэрийн сарын хэрэглээний мөнгө. Энэ асуудлыг шалгаж шийдвэрлэж өгнө үү.
 Увс Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2017 оны 04 сарын 24 Утсаар Гомдол
1704240003 Би УБ хотод амьдардаг. Аймгийн архиваас баримт шүүлгэх гээд 2 сар боллоо. 1987-1992 оны хоорондох цалингийн түүвэр авах гээд ерөөсөө чадахгүй байна. Мэргэжилтэнрүү нь яриад даргатай нь яриад авч чадахгүй байна. Би өөрөө Улаанбаатар хотод ажиллаж амьдардаг. Очиж чадахгүй учраас эгчийгээ хэд хэдэн удаа явуулж уулзуулсан. Эгч минь настай хүн хараа муутай болохоор сайн харж чадахгүй. Гэтэл олдохгүй байна, өөрөө хай гэж янз бүрийн шалтаг хэлж буцаагаад байна. Би одоо яах? аймгийн архивын тасаг ажлаа хиймээр байна. Арга хэмжээ авч өгнө үү.
 Увс Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2017 оны 04 сарын 24 Бичгээр Өргөдөл
1704240002 УБ хот эмчилгээнд явах болсон тул халамжийн мөнгийг 3 сараар урьдчилж олгоно уу
 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2017 оны 04 сарын 24 Бичгээр Өргөдөл
1704240001 УБ хот эмчилгээнд явах болсон тул халамжийн мөнгийг 3 сараар олгож өгнө үү
 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2017 оны 04 сарын 21 Бичгээр Өргөдөл
1704210002 УБ хот эмчилгээнд явах гэж байгаа тул халамжийн мөнгийг 3 сараар олгоно
 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2017 оны 04 сарын 21 Бичгээр Өргөдөл
1704210001 Хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутан тул халамжийн мөнгийг 3 сараар олгож өгнө үү
 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2017 оны 04 сарын 19 Бичгээр Өргөдөл
1704190001 УБ хот эмчилгээнд явах болсон тул халамжийн 5,6,7 сарын мөнгийг урьдчилж олгоно уу
 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2017 оны 04 сарын 18 Бичгээр Өргөдөл
1704180001 Эмчилгээ хийлгэх шаардлагатай байгаа тул 5-р сарын мөнгийг урьдчилж олгож өгнө үү
 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2017 оны 04 сарын 17 Бичгээр Өргөдөл
1704170022 Ажилд оруулж өгнө үү.
 Өндөрхангай Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2017 оны 04 сарын 17 Бичгээр Өргөдөл
1704170021 10 хоногийн цалинтай чөлөө олгож өгнө үү.
 Өндөрхангай Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2017 оны 04 сарын 17 Бичгээр Өргөдөл
1704170020 Ажлаас чөлөөлж өгнө үү.
 Өндөрхангай Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2017 оны 04 сарын 17 Бичгээр Өргөдөл
1704170019 24 м хэрэглээний модны зөвшөөрөл олгож өгнө үү.
 Өндөрхангай Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2017 оны 04 сарын 17 Бичгээр Өргөдөл
1704170018 24 м хэрэглээний модны зөвшөөрөл олгож өгнө үү.
 Өндөрхангай Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2017 оны 04 сарын 17 Бичгээр Санал
1704170017 Бүрэнхайрханы өвөлжөөг шилжүүлэн эзэмшүүлж өгнө үү.
 Өндөрхангай Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2017 оны 04 сарын 17 Бичгээр Өргөдөл
1704170015 Хашааны газрыг өмчлүүлж өгнө үү.
 Өндөрхангай Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2017 оны 04 сарын 17 Бичгээр Өргөдөл
1704170014 Шилжүүлэн томилж өгнө үү.
 Өндөрхангай Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2017 оны 04 сарын 17 Бичгээр Өргөдөл
1704170013 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгаж өгнө үү.
 Өндөрхангай Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2017 оны 04 сарын 17 Бичгээр Өргөдөл
1704170012 Ажилд оруулж өгнө үү.
 Өндөрхангай Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2017 оны 04 сарын 17 Бичгээр Өргөдөл
1704170011 Хашааны газрыг эзэмшүүлж өгнө үү.
 Өндөрхангай Дэлгэрэнгүй ...

© 2013-2017 “Увс 70452222 ТӨВ”