Мэдээ мэдээлэл

ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН 2016 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

      Аймгийн болон сумдын төрийн захиргааны байгууллагад иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг шийдвэрлэхдээ Монгол улсын хууль тогтоомж, түүний дотроос “Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж гаргасан өргөдөл гомдлыг  шийдвэрлэх тухай хууль”, Засгийн газрын  2005 оны 67 тоот тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2013 оны А/83 тоот захирамжаар баталсан журмыг мөрдөж ажиллалаа. 

Аймгийн хэмжээнд 2016 оны 2-р улиралд 4821 санал, өргөдөл, гомдол ирснийг бүртгэн авч 3945 буюу 81.8%-ийг шийдвэрлэн хариу өгч ажиллалаа. Шийдвэрлэх шатандаа буюу хугацаа болоогүй 876 санал, өргөдөл, гомдол байна.

Иргэдээс аймгийн Засаг даргад гаргасан өргөдлийг өргөдөл, гомдол хүлээн авах өрөө, бичгээр, биечлэн, 7045-2222 нээлттэй утас, 70452222.mn сайт, цахим хэлбэрээр авч хариуг иргэдэд хуулийн хугацаанд өгч ажиллаж байна.     

2016 оны 2-р улиралд мөнгөн тусламж, дэмжлэг хүссэн нийт 123 иргэнд 31091400төгрөгийн тусламж олгож шийдвэрлэсэн.

ХЗӨЧДТ ТББ -гийн санаачлагаар Мерси Кор ОУ-н байгууллагын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр
CLOUDNETWORK LLC
програмыг хийж гүйцэтгэв.
 
Нээлттэй2017 оны 02 сарын 23 Утсаар Гомдол
1702230001 Хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгүүлж, замын цас цохих ажил 7 хоног хийсэн. Гэтэл одоо болтол мөнгөө өгөхгүй байна. Өнөө маргаашгүй цагаан сар болох гэж байна. Яаралтай ажилласан хөлсөө авмаар байна.
 Увс Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2017 оны 02 сарын 21 Бичгээр Гомдол
1702210001 Баянцагаан дэлгүүрийн бараа үнэтэй, харьцааны соёлгүй, хүн юм авахаар шидэж өгдөг, ялгаварлаж харьдаг тул дэлгүүр сольж өгнө үү
 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2017 оны 02 сарын 17 Утсаар Мэдээлэл авахыг хүссэн
1702170002 Аймгийн ОБГ тендерээр өвс авсан. Одоо болтол мөнгөө өгөхгүй байна. Хэзээ өгөх юм бол удахгүй цагаан сар болох гэж байна яаралтай авмаар байна. Хариу өгнө үү.
 Увс Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2017 оны 02 сарын 17 Бичгээр Өргөдөл
1702170001 УБ хот эмчилгээнд явах гэж байгаа тул 4 сарын мөнгө олгож өгнө үү
 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2017 оны 02 сарын 15 Бичгээр Өргөдөл
1702150005 УБ хот эмчилгээнд явах болсон тул халамжийн мөнгийг 3 сараар олгож өгнө үү
 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2017 оны 02 сарын 15 Бичгээр Өргөдөл
1702150004 эмчилгээнд явах болсон тул халамжийн мөнгийг 3 сараар урьдчилж олгоно уу
 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2017 оны 02 сарын 15 Бичгээр Өргөдөл
1702150003 эмчилгээнд явах гэж байгаа тул 3-р сарын мөнгийг урьдчилж өгнө үү
 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2017 оны 02 сарын 15 Бичгээр Өргөдөл
1702150002 Тэжээгчээ алдсан тэтгэвэр урьдчилж олгоно уу
 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2017 оны 02 сарын 15 Бичгээр Өргөдөл
1702150001 3-р сарын халамжийн мөнгийг урьдчилж олгоно уу
 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2017 оны 02 сарын 14 Бичгээр Өргөдөл
1702140002 эмчилгээ хийлгэх болон эм авах шаардлагатай болсон тул 2, 3, 4 сарын халамжийн мөнгийг урьдчилж олгоно уу
 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2017 оны 02 сарын 14 Бичгээр Өргөдөл
1702140001 эмчилгээ хийлгэх шаардлагатай болсон тул 2, 3, 4 сарын тэжээгчээ алдсаны тэтгэмж урьдчилж олгоно уу
 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2017 оны 02 сарын 13 Бичгээр Өргөдөл
1702130001 яаралтай Дорноговь аймаг руу бариа заслын эмчилгээнд явах болсон тул 3, 4, 5 сарын мөнгийг урьдчилж олгож өгнө үү
 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2017 оны 02 сарын 10 Бичгээр Өргөдөл
1702100008 хот руу эмчилгээнд явах гэж байгаа тул группын мөнгө 3 сараар олгоно уу
 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2017 оны 02 сарын 10 Бичгээр Өргөдөл
1702100007 эмчилгээ хийлгэх болсон тул группын 3, 4, 5 сарын мөнгийг урьдчилж олгоно уу
 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2017 оны 02 сарын 10 Бичгээр Өргөдөл
1702100006 Эмчилгээнд явах гэж байгаа тул 3, 4, 5 сарын халамжийн мөнгийг урьдчилж олгоно уу
 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2017 оны 02 сарын 10 Бичгээр Өргөдөл
1702100005 Цооролттой УБ хот эмчилгээнд явах гэж байгаа тул 3, 4, 5 сарын мөнгийг урьдчилж олгоно уу
 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2017 оны 02 сарын 10 Бичгээр Өргөдөл
1702100004 УБ хот онош тодруулахаар явах гэж байгаа тул халамжийн мөнгийг 5 сараар олгож өгнө үү
 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2017 оны 02 сарын 10 Бичгээр Өргөдөл
1702100003 УБ хот эмчилгээнд явах болсон тул халамжийн мөнгийг 3 сараар урьдчилж олгоно уу
 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2017 оны 02 сарын 10 Бичгээр Өргөдөл
1702100002 яаралтай эмчилгээнд явах гэж байгаа тул халамжийн болон асаргааны мөнгийг 3 сараар урьдчилж олгоно уу
 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2017 оны 02 сарын 10 Бичгээр Өргөдөл
1702100001 халамжийн мөнгийг урьдчилж олгоно уу
 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар Дэлгэрэнгүй ...

© 2013-2017 “Увс 70452222 ТӨВ”