Мэдээ мэдээлэл

УВС АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР БОЛОН ХЭЛТЭС, АГЕНТЛАГУУД, СУМДЫН ТӨР ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГАД ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН 2018 ОНЫ ТАЙЛАН

      Иргэдээс гаргасан санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдлыг амаар болон бичгээр, 70452222 нээлттэй утас, ажлын бус цагаар дуут шуудан, 70452222.mn цахим сайтаар хүлээн авч хариуг иргэдэд хуулийн хугацаанд өгч ажиллаж байна.

Аймгийн хэмжээнд 2018 онд 4412 санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдол ирснийг бүртгэн хүлээн авч 4138 буюу 95.6%-ийг шийдвэрлэн хариу өгсөн.     

Шийдвэрлэх шатандаа буюу хугацаа болоогүй 192 санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдол, 59 өргөдлийг холбогдох сум, байгууллагад шилжүүлж, “Засгийн газрын иргэд, олон нийттэй харилцах төв”-д 2018 онд манай аймгийн иргэдээс ирүүлсэн 9 санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд шилжүүлэн үүрэг чиглэл өгч, шийдвэрлүүлсэн.

70452222 утсанд ирсэн санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдлыг эрэмбэлэхэд төрийн үйлчилгээ, боловсролын салбар, нийгмийн халамж, орчны эрүүл ахуй, хог хаягдал, тог цахилгаан, эрүүл мэндийн салбартай холбоотой өргөдөл, гомдлууд зонхилох хувийг эзэлж байгаа ба мэдээлэл авахыг хүссэн дуудлагад тухай бүрт лавлагаа, холбогдох мэдээллийг өгч ажилласан.

Иргэдийн санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах, хугацаанд нь шийдвэрлэж хариу өгөх ажлын хүрээнд 2018 онд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.

  1. Төрийн байгууллага, 19 сумдад иргэдээс ирүүлсэн санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдлын тайлан сар бүрээр хүлээн авч, нэгтгэн, дүн шинжилгээ хийж, утсаар болон цахимаар ирсэн санал хүсэлт өргөдөл гомдлыг 70452222.mn цахим өргөдөл, гомдлын системд бүртгэж, иргэд цахимаар шийдвэрлэлтыг хянах, хариу авах боломжийг бий болголоо.
  2. 2017, 2018 онд гэр хүссэн өргөдлөөс сонгон шалгаруулалт хийж, Увс аймгийн бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн холбооноос 2 иргэнд гэр олгож, 37 өргөдлыг Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газарт судлан шийдвэрлүүлхээр шилжүүлсэн.
  3. 2018 онд аймгийн Засаг дарга болон АЗДТГ-т мөнгөн тусламж, дэмжлэг хүсч өргөдөл гаргасан 157 иргэдээс 79 иргэнд нийт /19.550.000/ төгрөгийн буцалтгүй тусламж, дэмжлэг үзүүлсэн.
  4. Санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдлын тайлан мэдээ, цаашид хийж хэрэгжүүлэх ажлын мэдээллийг орон нутгийн ТВ-үүдээр болон www.uvs.gov.mn, www.70452222.mn, www.intranet.gov.mn сайтын мэдээллийн буланд байршуулж, цахим хаяг болон мэдээллийн самбараар иргэдэд тогтмол мэдээлж байна.
  5. Иргэдээс төрийн үйлчилгээ авахтай холбоотой дуудлага 70452222 утсанд ихээр ирдэг тул эрэмбэлэн үзэж аймгийн нэгдсэн сайтад төрийн үйлчилгээний нэгдсэн лавлагаа мэдээллийн систем бий болгосон.

ХЗӨЧДТ ТББ -гийн санаачлагаар Мерси Кор ОУ-н байгууллагын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр
CLOUDNETWORK LLC
програмыг хийж гүйцэтгэв.
 
Нээлттэй2019 оны 10 сарын 14 Утсаар Гомдол
1910140001 1 дүгээр багт тавигдаж байгаа замын дагуу нэг ширхэг усны кольцоо тавиулах шаардлагатай байна. Энэ жил бид хашаандаа тарьсан мод, хүнсний ногоо авч чадсангүй. Энэ талаар 7 сард танайд хандсан боловч ямар ч хариу ирээгүй. Миний бие нь 10 гаруй хүнийг төлөөлж байгаа тул энэхүү асуудлыг яаралтай шийдэж өгнө үү. Удахгүй хатуу хучилт хийх гэж байна.
 Увс Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2019 оны 09 сарын 19 Утсаар Гомдол
1909190001 2019.09.16 нд Завхан сумын Эрүүл мэндийн төвөөс эх амаржуулахаар Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг рүү явуулсан. Гэтэл хүлээх байранд хэвтүүлэх гадуур гаргасан. Гэтэл 2019.09.17-ны орой бие нь муудаж, хамраас нь цус гоожсон байдалтай түргэний машинаар эмнэлэгт очход, эмч нар нь би үзэхгүй чи үз гэх зэргээр нэлээд удаж байж үзээд зөвлөгөө өгөхгүй, төрөх болоогүй байна гээд шөнийн 10 цаг өнгөрч байхад хараа хяналтгүй, аймгийн төв сайн мэдэхгүй төрөх дөхчихсөн эхийг гаргаж явуулсан байх юм. Шөнө явж байгаад бүдэрч унасан гэсэн. Эх ийм байдалтай явж байгаад ямар нэгэн асуудал үүсвэл яах вэ? Энэхүү асуудлыг шийдвэрлэж өгнө үү. Эрүүл мэндийн даргад утсаар энэ тухай хэлэх гэсэн боловч сумын ЭМТ-ийн эмч нар дугаарыг нь мэдэхгүй гэх юм. Сумын ЭМТ нь дээд газартайгаа ямар ч уялдаа холбоогүй ажиллаж байна.
 Увс Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2019 оны 09 сарын 10 Утсаар Гомдол
1909100001 Миний бие нь Наранбулаг сумын Эрүүл мэндийн төвд статистикч эмчээр ажиллаж байна. Би 2017 оны 10 сард Нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтнаар ажиллаж байгаад жирэмсний амралтаа авсан. 2019 оны 2 сард ажилдаа орхоор ирхэд НЭМ-ийн орон тоо байхгүй болсон Статистикч эмчээр ажил гэсээн. Одоогоор Статистикч эмчээр ажиллаж байгаа бөгөөд уг мэргэжлээр ахиулан суралцах хүсэлтийг 1 сарын өмнө ЭМТ-ын даргад гаргахад тухайн үед нь шийдье гэж хэлээд орхисон. 2019 оны 09 сарын 09 нд сурах өргөдлөө өгөх гэтэл хүлээн авахгүй байна. Сургалт 2019 оны 09 сарын 16-ны өдөр эхлэх тул энэхүү асуудлыг яаралтай шийдвэрлэж өгнө үү
 Увс Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2019 оны 08 сарын 07 Утсаар Гомдол
1908070001 Улаангом сумын 1 дүгээр багт тавигдаж байгаа замын компани 3-4 айлын усны сувгийг хааж зам тавьж байна. Бид хашаандаа үхрийн нүд, хүнсний ногоо тарьж амьдардаг. Энэ тухай замын инженерт хэлхэд мэдэхгүй бид Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын гаргасан зургийн дагуу ажлаа хийнэ гээд усны суваг гаргаж өгөхгүй байна. Замын ажил нь удахгүй дуусах гэж байгаа тул энэ асуудлыг яаралтай шийдэж өгнө үү.
 Увс Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2019 оны 08 сарын 02 Утсаар Гомдол
1908020001 Нийгмийн даатгалын мэргэжилтэн хариуцлаггүй үйлдэл гаргаж Дарьсүрэн, Амаржаргал нарын жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмжийг олгохдоо 500.000-700.000 төгрөг дутуу тооцож өгсөн. Энэ тухай Өмнөговь сумын Нийгмийн даатгалын мэргэжилтэнд уламжилж аймгийн төврүү явуулж залруулсан боловч мөнгөчин удахгүй орно гэж хэлээд 1 сарын хугацаа өнгөрлөө. Энэ асуудлыг шийдвэрлэж өгнө үү.
 Увс Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2019 оны 07 сарын 31 Утсаар Гомдол
1907310001 60 айлын байрны гадна хүүхдийн тоглоомын талбай хийж байгаа нь маш сайхан бүтээн байгуулалт болж байна. Гэтэл тоглоомын талбайг будаж байгаа өнгө өнгийн будаг болохгүй байна. Хүүхэд тоглох үед алаг эрээн будаг болчихсон орж ирэх юм. Үлдсэн хэсгийн дахин будаж байгаа тул холбогдох арга хэмжээг яаралтай авна уу.
 Увс Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2019 оны 04 сарын 16 Утсаар Гомдол
1904160002 Манайх хүнсний толанд орох шаардлагыг хангаж байгаа. ХХҮГ-аас хэрэь толанд хамрагдвал 2 хүүхдийн 20000 төгрөг хасагдана гэх юм. Тодруулж хариу өгнө үү.
 Увс Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2019 оны 03 сарын 20 Утсаар Гомдол
1903200001 Залуус өргөө-2 байр 10 тоотод халуун ус ирэхгүй, хүйтэн ирж байна. 2-р сараас хойш халуун ус ирэхгүй. Удаа дараа дуудлага өгсөн боловч паарнаас хий авсан өөрчлөлт гарахгүй байна. Иймд хэрэглээний халуун усны асуудлыг яаралтай шийдвэрлэж өгнө үү.
 Увс Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2019 оны 02 сарын 12 Утсаар Гомдол
1902120001 2019 оны 01 дүгээр сарын 26 нд манай хүүхдийн нүд өвдөж сумынхаа хүүхдийн эмчид үзүүлэх гэж очиход тос авч түрх гэж хэлээд цаашаа явчихсан. Дахин 28 нд очиход үзээд би сайн мэдэхгүй байна гээд дусаах эм бичиж өгсөн. Гэтэл тухай эм нь манай суманд байхгүй байсан тул 29 нд аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт очиж үзүүлэхэд салст нь гэмтсэн байна гээд 3 хоног гадуур эмчилгээ хийлгэсэн. Энэ олон хоногийн хугацаа алдаж ихээр уйлснаас болж хүүхдийн маань ивэрхий томорч мэс засалд орсон. Тухайн үед нь зөв оношилж эмчилсэн бол ивэрхий оёулах хэмжээнд хүрэхгүй байсан юм. Манай сумын хүүхдийн эмч мэргэжлийн бус уламжлалтын эмч байдаг. Энэхүү асуудлыг шийдвэрлэж хариу өгнө үү.
 Увс Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2019 оны 01 сарын 21 Утсаар Гомдол
1901210001 Би 6 хүүхэдтэй өрх толгойлсон эмэгтэй байгаа юм. Машины 1/4 нүүрс 170000 төгрөгөөр авсан. Гэтэл хар шороо, чулуу буулгаж орхиод явчихсан байх юм. Би одоо энийг яах вэ?, Хаана хандах вэ?, Жолоочид нь хэлхэд би тэгээд яах юм вэ? Сурмаажав ийм нүүрс ачиж байна гэх юм. Энэ асуудлыг шийдэж өгнө үү.
 Увс Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2018 оны 12 сарын 14 Утсаар Гомдол
1812140001 Өмнөговь сумын нэгдсэн халаалт сайн болохгүй байна. Сургуульд явсан хүүхэд хөл даарч сууж болохгүй, эмнэлэгт шинээр төрсөн эх тень тавьж хэд хонож байна. Бусад өвчтөн нь мөн адил хүйтэн байранд эмчлүүлэх нөхцөл маш муу байна. Өнгөрсөн жил бас энэ тухай холбогдох байгууллагад санал тавьсан боловч арга хэмжээ аваагүй. Энэ жил бас халаалт хангалтгүй байна. Шийдвэрлэж хариу өгнө үү.
 Увс Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2018 оны 09 сарын 03 Утсаар Гомдол
1809030001 Тариалан сумын Эрүүл мэндийн төвийн 29 ажилтны цалин өнөөдрийг хүртэл ороогүй байна. Манайх цалингийн цэсийг 08-р сарын 27 нд өгсөн. Тодруулж хариу өгнө үү.
 Увс Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2018 оны 08 сарын 27 Утсаар Гомдол
1808270002 Давст сум 6, 7, 8 сард хүнсний толан өгөөгүй. Тодруулж хариу өгнө үү.
 Увс Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2018 оны 08 сарын 27 Утсаар Гомдол
1808270001 Нэгдсэн эмнэлэгт сумаас ирсэн хүүхэд үзүүлэх гэж очсон боловч үзэх эмч байхгүй байна. Эмнэлэгийн ажилчдаас нь асуухад мэдэж байгаа хүн алга. Яаралтайгаар орход манай эмч орой гарна гэсэн хариу өгсөн. Энэ эмнэлэгт ажил хийж байгаа эмч байхгүй байна. Яаралтай шийдвэрлэж хариу өгнө ү
 Увс Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2018 оны 08 сарын 22 Утсаар Гомдол
1808220002 Аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэст жирэмсний тэтгэмжээ авах гэж бичиг баримтаа 7 сард бүрдүүлж өгсөн. Өнөөдрийг хүртэл шивэлт хийхгүй байна. Сумаас энэ ажлаар 3 удаа орж ирсэн. Харин одоо амарчихсан байна гэх юм. Төрийн үйлчилгээнд хүнд суртал бий болгож байна. Судалж арга хэмжээ авч өгнө үү.
 Увс Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2018 оны 08 сарын 22 Утсаар Гомдол
1808220001 Баруунтуруун сумын Онцгой байдлын ангийн албан хаагчид өдөр, шөнөгүй архидаж хоорондоо маргалдан иргэдийн амгалан тайван байдлыг алдагдуулж, иргэдийн эд хөрөнгө, хаалга, цонхийг хага цохиж хохирол учруулаад байна. Яаралтай арга хэмжээ авч өгнө үү.
 Увс Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2018 оны 08 сарын 09 Утсаар Гомдол
1808090001 2017 оны 12-р сараас 2018 оны 07-р сар хүртэлх хүүхдийн тэтгэмжийн мөнгө авч чадахгүй байна. Шийвэрлэж өгнө үү.
 Увс Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2018 оны 06 сарын 25 Утсаар Гомдол
1806250001 Улаангом сумын 8-р багийн эмч Алтанхүү ажилдаа ирэхгүй байна. Хаана сууж байгаа нь тодорхойгүй байна. Би дүүгээ үзүүлэх гэж 2 өдөр хайж явлаа. Иргэд энэ эмчийг ажлаа байнга тасалдаг гэх юм. Судалж хариу өгнө үү.
 Увс Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2018 оны 06 сарын 21 Утсаар Гомдол
1806210001 5 дугаар сургууль буюу хуучнаар Чандмань эрдэм сургууль ажилчдынхаа цалин байнга сарын 29,30 эсвэл сарын эхний долоо хоногт өгдөг. Өнөөдөр Бусад сургуулиуд багш нарынхаа урамшуулал, амралтын мөнгө өгчөөд байхад энэ сургууль өгөөгүй байна. Судалж шийдвэрлэж өгнө үү.
 Увс Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2018 оны 06 сарын 18 Утсаар Гомдол
1806180002 Бөхмөрөн суманд 5,6-р сард хөргөлттэй эм олгогдсонгүй. Маш олон хүн эм хөндөлттэй авах хүсэлттэй байгаа боловч эмийн санч тодорхой хариулт хэлэхгүй байх юм. Тодруулж бидэнд хариу өгнө үү.
 Увс Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...

© 2013-2019 “Увс 70452222 ТӨВ”